بیماری پوسیدگی طوقه (گموز) وریشه پسته

 

علائم بیماری:

1.         در بهار درختان آلوده به این بیماری نسبت به سایر درختان دیرتر سبز می شود.

2.        کاهش برگ ، خشکیدگی سرشاخه ها ، نهایتاً خشک شدن کامل درخت

3.       در درختان آلوده خروج شیره در سطح یا شکافهای پوست درخت در محل طوقه(20یا30 سانتی متر بالای سطح خاک)

4.      در صورت برداشتن پوست قسمت آلوده شیره سفید رنگ در مجاورت هوا به رنگ قهوهای تا سیاه درمی آید.

             توجه: این قارچ بسیار آبدوست است و انتقال آن با جابه جایی نهال، از طریق خاک و آب آلوده صورت می گیرد.

        روش مبارزه:         

5.       کنار زدن خاک اطراف طوقه تا روی ریشه اصلی

6.       دور نگه داشتن آب از طوقه درختان از طریق ایجاد تشتک خاک به گونه ای که آب به طوقه نرسد.

7.       حذف و ریشه کنی درختان خشک شده ، آبیاری جداگانه قسمت های آلوده

8.       استفاده از نهال های سالم و عاری از بیماری

9.        استفاده نکردن از زه آب قسمت های آلوده جهت آبیاری کردن قسمت های دیگر باغ

10.       برداشتن بافت آلوده تا مشاهده پوست سفید و سپس ضد عفونی با قارچ کش های مؤثر

11.       تقویت درخت از طریق خاک و برگ

12.     هرس درخت برای کمک به رشد آن

مهدی یوسفی

کارشناس حفظ نباتات

/ 1 نظر / 356 بازدید
simin

باسلام. لطفا نتايج آزمايش خاك منطقه را نيز به مطالب خود اضافه كنيد.